Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 1 858 886 lekë.
Incomes from Bonuses
1) Bonuse për shpenzime transporti për shkak të funksionit 420 000 lekë.
2) Të ardhura si shërbime udhëtimi e dieta 74 000 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsPaga si Anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 100 000 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti zoti Arjan Lleshi paga si Drejtor i Burimeve Njerëzore pranë Adel-Co shpk në vlerën 600 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function132%
Others
1) Detyrime të pa paguara në vlerën 34 000 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 17.03.2006, e cila paguhet nga e motra.
2) Detyrime të pa paguara në vlerën 60 242 lekë për një overdraft marrë nga bashkëshorti zoti Arjan Lleshi më 05.09.2013.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -51 000 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 17.03.2006, e cila paguhet nga e motra.
2) Detyrime të paguara në vlerën -1 500 000 lekë për një overdraft marrë nga bashkëshorti zoti Arjan Lleshi më 05.09.2013.