Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Kryetar i Bashkisë Memaliaj në vlerën 948 000 lekë.
Incomes from BonusesBonus transporti në vlerën 360 000 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut Gjirokastër në vlerën 46 800 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja zonja Liljana Meçi të ardhura nga ushtrimi i një aktiviteti privat në vlerën 1 458 897 lekë.
2) Vajza zonja Elvana Meçi paga pranë Plus-Communication sha në vlerën 1 080 000 lekë.
3) Vajza zonja Jonida Bijo paga si ekonomiste pranë “Hotel Sheraton” në vlerën 1 440 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function143%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 423 080 lekë për një kredi bankare në bankë të nivelit të dytë me principal 860 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 1 234 807 lekë për një kredi marrë në bankë të nivelit të dytë me principal 1 400 000 lekë pa interes.
3) Detyrime të papaguara në vlerën 310 000 lekë për një kredi marrë në bankë të nivelit të dytë me principal 600 000 lekë pa interes.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -284 600 lekë për një kredi bankare në bankë të nivelit të dytë me principal 860 000 lekë.
2) Detyrime të paguara në vlerën -357 420 lekë për një kredi marrë në bankë të nivelit të dytë me principal 1 400 000 lekë pa interes.
3) Detyrime të paguara në vlerën -290 000 lekë për një kredi marrë në bankë të nivelit të dytë me principal 600 000 lekë pa interes.