Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 993 541 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia dhe udhëheqje doktorature në Fakultetin Ekonomik, 455 972 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa bankare të depozitës, 996 432 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Prindërit, të ardhura nga pension pleqërie, 510 668 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e një pike karburanti në pronësi të bashkëshortit, 5 800 000 lekë.
3) Djali, të ardhura nga dëmshpërblim për dëmtim mjeti nga kompania e sigurimit, 50 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga dëmshpërblim për dëmtim mjeti nga kompania e sigurimit, 85 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function149%
Others
1) Qira karburanti, një muaj i prapambetur nga viti i kaluar, 500 000 lekë.
2) Kaluar dy muaj qira e pikës së karburantit në llogarinë bankare të djalit, 800 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka