Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 555 787 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Anida Braho, të ardhura në vlerën 614 911 Lekë nga paga dhe nga pensioni.
2) Djali, Z. Kreshnik Braho, të ardhura në vlerën 1 489 560 Lekë nga paga si Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë Durrës.
3) Djali, Z. Arbër Braho, të ardhura në vlerën 1 328 640 Lekë nga paga si nënkryetar i Bashkisë Durrës.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% i pasurisë së paluajtshme, shtëpi banimi me sipërfaqe 200 m2 të ndërtuar me kontributin familjar në shumën 5 000 000 Lekë.
2) Pronar 100% i autovetures Mercedes S Class 3500 me vlerë 20 000 Euro të blerë me kredi bankare. Autovetura është marrë nëpërmjet shkëmbimit të bërë me koncencionarin e Mercedes Benz, pasi i është dhënë autovetura Mercedes 3200 plus 20 000 Euro.
3) Pronar 100% i nje toke arrë me sipërfaqe 800 m2 të blerë në Skrapar në shumën 400 000 Lekë.
4) Kredi bankare për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 360 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 120 000 Lekë.
5) Detyrimi i shlyer për kredinë bankare të marrë për blerje autoveture Mercedes 3500 është në vlerën 20 000 Euro (2 500 000 Lekë). Gjendja e detyrimit të pashlyer është 16 000 Euro (1 985 163 Lekë).
6) Bashkëshortja, Znj. Anida Braho, pronare 100% e pasurisë së paluajtshme, shtepi banimi me sipërfaqe 120 m2, të ndërtuar në vitin 2001 nga të ardhurat e familjes dhe trashëgimi familjare.
7) Bashkëshortja, Znj. Anida Braho, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 500 000 Lekë si kursimet familjare, e pandryshuar nga e deklarimi mëparshëm.
8) Bashkëshortja, Znj. Anida Braho, pronare 100% i automjetit Toyota, me vit prodhimi 2000, me vlerë 3 000 Euro të përfituar si dhuratë nga bashkëshorti.
9) Djali, Z. Kreshnik Braho, pronar 100% i pasurisë së paluajtshme, shtëpi banimi me sipërfaqe 100 m2, me vlerë 30 000 Euro të përfituar me të ardhurat nga paga dhe nga familja.
10) Djali, Z. Kreshnik Braho, kredi bankare 5 000 000 Lekë të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vitin 2008, për të cilën është shlyer në 2019 detyrimi 1 100 000Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 411 169 Lekë.
11) Djali, Z. Kreshnik Braho, kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë, me gjendje detyrimi të pashlyer 27 283 Euro.
12) Djali, Z. Arbër Braho, pronar 100% i pasurisë së paluajtshme, shtëpi banimi në Durrës me sipërfaqe 90 m2 me vlerë 25 000 Euro, të përfituar me të ardhurat familjare nga trashëgimi nga prindërit.
13) Djali, Z. Arbër Braho, pronar 100% i pasurisë së paluajtshme, shtëpi banimi në Durrës me sipërfaqe 224 m2 me vlerë 160 000 Euro, të përfituar nëpërmjet trashëgimisë.
14) Djali, Z Arbër Braho, pronar 100% i një automjeti Mercedes Benz me vit prodhimi 1988, me vlerë 800 Euro.
15) Djali, Z Arbër Braho, pronar 100% i automjetit të tipit Lancia me vit prodhimi 1991 dhe me vlerë 240 000 Lekë.
16) Djali, Z Arbër Braho, pronar 100% i automjetit Alfa Romeo me vit prodhimi 1991, me vlerë 5 000 Euro.
17) Djali, Z Arbër Braho, pronar 100% i një motori Harley Davisdon dhe një motori Suzuki, të përfituar me akt dhurimi, shuma 10 000 Dollarë.
18) Djali, Z Arbër Braho, pronar 100% i automjetit Mercedez Benz me vlerë 15 000 Euro.
18) Djali, Z. Arbër Braho, pronar 100 % i pasurisë së paluajtshme, ambjent shërbimesh me sipërfaqe 347 m2.
19) Djali, Z. Arbër Braho, ortak 100% i shoqërisë Ëhite Stone me seli në Berat, me vlerë kontributi 200 000 Lekë.
20) Djali, Z. Arbër Braho, pronar 100% i një sipërfaqe objekt ndërtimi në Tushemisht, Pogradec me sipërfaqe 600 m2.
21) Djali, Z. Arbër Braho, kredi bankare në shumën 40 000 Euro për të cilën shuma e detyrimit të shlyer deri në 31.12.2019 është 37 500 Euro.