Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 625 639 Lekë si Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë për vitin 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura në vlerën 4 015 Euro nga dhënia me qira e dyqanit për vitin 2020.
2) Të ardhura në vlerën 7 650 Euro nga dhënia me qira e dyqanit për vitin 2019.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja Znj.Elvira Jaupi, të ardhura në vlerën 569 216 Lekë nga puna në Drejtorinë Arsimore Rajonale Tiranë për vitin 2020.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendje 1 235 042 Lekë në llogarinë bankare më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Shtesa nga kursimet e vitit 2020.
2) Bashkëshortja Znj.Elvira Jaupi, gjendje 616 520 Lekë në llogarinë bankare më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Shtesa nga kursimet e vitit 2020.
3) Gjendje 26 156 Euro në llogarinë bankare më 31 Dhjetor 2020. Burimi i krijimit: Shtuar nga të ardhurat nga qiratë e dyqaneve.
4) Pakësuar me 8 500 Euro gjendja e mjeteve monetare në cash, shpenzuar për djalin Z.Kleard Jaupi për të kryer studimet në Gjermani.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka