Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 439 652 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat e obligacioneve, 1 987 943 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightTë ardhura nga pagesa për të drejtën e autorit nga UET, 3 000 000 lekë.
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga puna si notere, 3 883 093 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga qira ambjenti në Korcë, 2 040 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function304%
Others
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 1 396 849 lekë, pakësuar me 2 827 730 lekë.
2) Gjendje llogari obligacioni blerë me ankandin e datës 05.11.2014, pakësuar me 29 000 000 lekë pasi janë shitur nga banka më 23.08.2016 dhe janë konvertuar në 239 699 dollar.
3) Gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 6 240 euro, pakësuar me 5 885 euro.
4) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 6 595 euro, pakësuar me 569 euro.
5) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 10 dollarë, pakësuar me 18 dollar nga konvertimet në funksion të investimit në Obligacione në dollar.
6) Gjendje llogari obligacione bankare shtuar me 300 000 dollar, prej emetimit më 23.08.2016 të 30 obligacioneve 7-vjecare me vlerë nominale 10 000 dollar dhe interes 5% sipas kuponave 6-mujore.
7) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 2 660 844 lekë, shtuar me 1 648 091 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 350 000 lekë.
9) Vajza, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 5 438 lekë, pakësuar me 519 421 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -288 000 lekë për kredi për banim me këst mujor 24 000 lekë dhe interes 1%. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 2 013 796 lekë.
2) Bashkëshortja, shlyer në vitin 2016 -282 078 lekë për kredi bankare marrë më 23.06.2014 me afat shlyerje 4 vjet dhe interes 16%. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 537 288 lekë.