Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 531 807 lekë.
2) Të ardhura nga pensioni parakohshëm ushtarak, 149 232 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga puna pranë Spitalit të Traumës, Tiranë, 522 521 lekë.
2) Djali, përfituar në bazë të vendimit nr. 3281, datë 17.06.2014 të gjykatës administrative dëmshpërblim page si ish punonjës I Spitalit të Traumës, Tiranë, 878 640 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function106%
OthersNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 -3 890 euro për një kredi për shtëpi marrë në qershor 2014 në emër të djalit me principal 30 000 euro dhe interes 4%. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor 23 407 euro.