Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 905 501 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersTërhequr në llogari bankare 1 100 000 lekë, dhënë hua një të afërmi për arsye shëndetësore.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 vlera -300 000 lekë për kredi bankare për strehim me këst mujor 25 000 lekë.