Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si deputet, 2 963 229 lekë.
2) Të ardhura si pagesë kalimtare për detyrën si zëvendëskryetar nga 09.09.2009 deri 09.09.2013, 386 400 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura qiraje nga pronat dhënë me qira për lloto, për periudhën 01.01.2014 deri 31.03.2014, 108 000 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e pronës, 108 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e pronës, 162 000 lekë.
4) Të ardhura nga qiraja për vendosjen e një antene të telefonisë celulare, kontratë e lidhur më 01.09.2008, për 9 vjet, 450 000 lekë.
5) Të ardhura qiraje nga prona e vjetër, zyrë në oborrin e shtëpisë së vjetër, lënë nga babai e rivënë në punë, në proces legalizimi, 14m2, 216 000 lekë.
6) Të ardhura qiraje nga prona në bashkëpronësi me xhaxhain, 108 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse e administratës në Univesitetin 'Aleksandër Xhuvani', Elbasan. 649 319 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme në Universitetin 'Aleksandër Xhuvani', Elbasan, 71 221 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Tërheqje cash për parapagim, blerje trualli që do realizohet gjatë vitit 2015, 650 000 lekë.
2) Kreditim nga kompani siguracioni për makinën e shkatërruar në aksident, 840 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Blerje autoveture, 1 400 000 lekë