Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 168 667 Lekë nga paga si Shef i Shtabit të Përgjithshëm në FA, plus kompensimi për ushqim.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Shtesë 84 000 Lekë në llogarinë e përbashkët të kursimeve të bashkëshortëve nga interesat bankare (Gjendja në llogari 2 647 040 Lekë).
2) Shtesë me 20 Euro në llogarinë e përbashkët të bashkëshortëve nga interesat bankare (Gjendja në llogari 5 140 Euro)
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja Znj.Valbona Kollçaku, të ardhura në vlerën 828 000 Lekë nga paga dhe kompesimi për ushqimin si punonjëse pranë QPR (Qendra e Personel Rekrutimit).
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtesë me 14 000 Lekë në llogarinë rrjedhëse të subjektit me të ardhura nga paga (Gjendja në llogari 284 500 Lekë)
2) Bashkëshortja Znj.Valbona Kollçaku, shtesë me 49 000 Lekë llogaria rrjedhëse me të ardhura nga paga (Gjendja në llogari 200 399 Lekë).
3) I biri, Z.Argios Kollçaku, gjendja 178 677 Lekë në llogarinë bankare (Nuk ka ndryshim nga viti
2018).
4) I biri, Z.Argios Kollçaku, shtesë me 8 000 Euro në llogari nga paga në NATO dhe puna me kohë të pjesshme në Bruksel (Gjendje në llogari 20 000 Euro).
5) E bija, Znj.Kejsi Kollçaku, shtesë me 55 000 Lekë në llogarinë bankare me kursime nga prindërit (Gjendja në llogari 100 000 Lekë).
6) Shtesë më 50 000 Lekë në gjendjen e parave cash, me të ardhura nga pagat e bashkëshortëve (Gjendje 150 000 Lekë të parave në cash).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka