Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 612 444 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga fond investimi në një bankë të nivelit të dytë, 87 439 lekë.
2) Të ardhura nga interesa depozite, 19 dollar.
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qira prone dhënë Ambasadës së SHBA-ve, 29 952 dollar.
2) Të ardhura nga qira prone dhënë një fondacioni, 2 000 euro.
3) Të ardhura nga qira prone dhënë një fondacioni, 72 250 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në UNICEF, 4 240 612 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga interesa depozite, 51 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga qiraja, 357 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga blerje (nuk specifikohet) blerje e kryer në dhjetor 2015, 67 900 leke.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function252%
Others
1) Gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 156 482 lekë, pakësuar me 131 703 lekë.
2) Gjendje llogari investimi më 31 dhjetor 1 443 254 lekë, shtuar me 387 439 lekë me të ardhura nga paga dhe interesa.
3) Gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 1 093 euro, shtuar me 1 035 euro me të ardhura nga qira.
4) Gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 9 723 euro, pakësuar me 6 321 euro nga pagesat e kësteve të kredisë.
5) Gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 22 102 dollar, shtuar me 22 102 dollar me të ardhura nga qira.
6) Gjendje llogari kursimi më 31 dhjetor 25 166 dollar, shtuar me 19 dollar nga interesa bankare.
7) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 360 000 lekë, pakësuar me 28 398 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 41 042 euro, shtuar me 19 euro nga interesat bankare.
9) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 11 903 lekë, pakësuar me 34 097 lekë.
10) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 19 euro, shtuar me 5 euro.
11) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare më 31 dhjetor 4 800 lekë, shtuar me 1 855 lekë.
12) Bashkëshortët, gjendje llogari bankare e përbashkët më 31 dhjetor 35 000 lekë, pakësuar me 50 104 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje para cash më 31 dhjetor 5 100 euro dhe 800 000 lekë, shtuar me 2 600 euro dhe 100 000 lekë.
14) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 30 063 euro, shtuar me 32 euro nga interesat bankare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -5 990 euro për një kredi bankare, për të cilën mbeten papaguar më 31 dhjetor 54 525 euro.
2) Shlyer në vitin 2016 -10 000 euro për një hua marrë nga të tretë, për të cilën mbeten papaguar më 31 dhjetor 30 000 euro.
3) Bashkëshortja, shlyer në vitin 2016 -4 610 euro për një kredi bankare, për të cilën mbeten papaguar më 31 dhjetor 37 221 euro.
4) Bashkëshortja, shlyer në vitin 2016 -8 000 euro për detyrime ndaj kompanisë ndërtuese për blerje prone. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 30 530 euro.
5) Bashkëshortja, shlyer në vitin 2016 -2 104 euro për një kredi bankare, për të cilën mbeten papaguar më 31 dhjetor 5 302 euro.