Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 3 818 908 Lekë nga paga si Administrator i KESH-it.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Znj.Fitore Beci, të ardhura në vlerën 277 056 Lekë nga paga si administratore e Tirana Training Center me NIPT L72206048M.
2) Bashkëshortja Znj.Fitore Beci, të ardhura neto në vlerën 7 061 710 Lekë nga aktiviteti i Tirana Training Center me NIPT L72206048M.
3) E bija Znj. Edonja Beci, të ardhura neto në vlerën 297 945 Lekë nga paga si menaxhere në Tirana Training Center me NIPT L72206048M.
4) I biri Z.Edon Beci, të ardhura neto në vlerën 277 056 Lekë nga paga si administrator provimesh në Tirana Training Center.
5) I biri Z.Edon Beci, të ardhura neto në vlerën 516 729 Lekë nga paga si specialist në Sektorin e Planifikimit e Strategjisë në Bankën e Shqipërisë.
6) I biri Z.Edon Beci, të ardhura neto në vlerën minus 383 957 Lekë nga aktiviteti i biznesit në Himarë (Bar Kafe – Stacion Plazhi) me NIPT L86805217R (Me humbje).
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendje 7 460 875 Lekë në llogarinë bankare të subjektit.
2) Gjendje 7 221 Euro në llogarinë bankare të subjektit.
3) Gjendje 4 555 Euro në llogarinë bankare të subjektit.
4) Pakësuar me 3 661 617 Lekë llogaria bankare e subjektit me gjendje 0 Lekë më 31.12.2020, e cila është mbyllur.
5) Pakësuar me 13 578 Euro llogaria bankare e subjektit me gjendje 0 Euro më 31.12.2020, e cila është mbyllur.
6) Bashkëshortja Znj. Fitore Beci, pakësuar me 81 864 Lekë llogaria bankare me gjendje 2 260 981 Lekë më 31.12.2020.
7) I biri Z.Edon Beci, shtuar me 104 653 Lekë llogaria bankare me gjendje 1 730 316 Lekë më 31.12.2020.
8) Bashkëshortja Znj. Fitore Beci, pakësuar me 3 637 Euro llogaria bankare me gjendje 8 822 Euro më 31.12.2020.
9) I biri Z.Edon Beci, pakësuar me 309 Euro llogaria bankare me gjendje 0 Euro më 31.12.2020, e cila më pas është mbyllur.
10) Bashkëshortja Znj.Fitore Beci, shtuar me 50 030 Lekë karta e kreditit me gjendje 161 454 Lekë më 31.12.2020.
11) E bija Znj.Edonja Beci, pakësuar me 444 Euro karta e kreditit me gjendje 100 Euro më 31.12.2020.
12) E bija Znj.Edonja Beci, pakësuar me 337 295 Lekë llogaria bankare me gjendje 1 466 966 Lekë më 31.12.2020.
13) Bashkëshortja Znj.Fitore Beci, shtuar me 45 000 Lekë llogaria bankare me gjendje 174 000 Lekë më 31.12.2020.
14) Pakësuar me 3 493 Euro llogaria e krijuar nga aktiviteti i Tirana Training Center (TTC) me NIPT L72206048M i bashkëshortes, Znj.Fitore Beci. Gjendja në llogari më 31.12.2020 është 7 Euro.
15) Shtuar me 704 308 Lekë llogaria e krijuar nga aktiviteti i Tirana Training Center (TTC) me NIPT L72206048M i bashkëshortes, Znj.Fitore Beci. Gjendja në llogari më 31.12.2020 është 1 199 211 Lekë.
16) Bashkëshortja Znj.Fitore Beci, pakësuar me 406 Euro gjendja në kartën e kreditit. Gjendja në kartë më 31.12.2020 është 697 Euro.
17) I biri Z.Edon Beci, pakësuar me 3 130 Lekë llogaria rrjedhëse me gjendje minus 301 Lekë më 31.12.2020.
18) I biri Z.Edon Beci, pakësuar me 10 Euro llogaria rrjedhëse me gjendje 0 Euro më 31.12.2020.
19) Kredia bankare në shumën 200 000 Euro për blerje shtëpie, me afat 13 vjet dhe normë interesi TB plus 2%. Përgjatë vitit 2020 janë shlyer për këstet e kredisë 11 655 Euro (Principal 8 998 Euro dhe interesat 2 657 Euro), ndërsa ka mbetur pa shlyer ende nga detyrimi 191 000 Euro.
21) Kredi konsumator në shumën 30 000 Euro me afat 13 vjet dhe normë interesi TB plus 2%. Përgjatë vitit 2020 janë shlyer për këstet e kredisë 1 747 Euro (Principal 1 349 Euro dhe interesat 398 Euro), ndërsa ka mbetur pa shlyer ende nga detyrimi 28 650 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Blerë një shtëpi me vlerë 200 000 Euro, burimi marrë me kredi në një bankë të nivelit të dytë. Subjekti ka shpenzuar gjate vitit shumën 11 655 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë më 17.04.2020 për blerje shtëpie në shumën 200 000 Euro. Detyrimi i mbetur ende pa shlyer është 191 000 Euro.
2) Subjekti ka shpenzuar shumën 1 747 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë konsumatore të marrë më 17.04.2020 në shumën 30 000 Euro. Detyrimi i mbetur ende pa shlyer është 28 650 Euro.