Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 428 011 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si financiere në shoqërinë, "Halili sh.p.k", 683 520 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga si Drejtor Shitjesh pranë Rda-Petrol sha, 22.11.2016-31.12.2016, 664 614 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Gjendje cash në banesë nuk ka ndryshuar.
2) Gjendje llogarisë së pagës më 31 dhjetor, 2 460 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka