Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 698 788 Lekë nga paga si Deputetit i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura mujore në vlerën 500 000 Lekë nga dhënia me qira sipas kontratës së qirasë datë 26.01.2019.
2) Të ardhura mujore në vlerën 500 000 Lekë nga dhënia me qira sipas kontratës së qirasë datë 02.10.2019.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Brunila Koka, të ardhura në vlerën 319 680 Lekë nga paga si administratore e shoqërisë “Wind and Co” Sh.p.k.
2) Bashkëshortja, Znj. Brunila Koka, të ardhura në vlerën 6 384 081 Lekë nga shpërndarja e fitimit si dividentë të shoqërisë për vitin 2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Brunila Koka, të ardhura në vlerën 5 100 Euro nga shpërndarja e dividentit, të depozituar në një llogari bankare nga një person.
4) Bashkëshortja, Znj. Brunila Koka, të ardhura në vlerën 650 Euro si rimbursim të taksave (kthim) nga shoqëria Global Blye Italy.
5) Djali, Z. Arbi Koka, të ardhura në vlerën 451 780 Lekë nga paga pranë shoqërisë “Kantina e Pijeve Gjergj Kasrioti Skënderbeu” Sh.a, periudha 01.01.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura në vlerën 3 000 Euro nga shitja e një autoveture të tipit BMW. Subjekti ka dhënë qartësime për këtë veprim në rubrikë për deklarime konfidenciale.
2) Të ardhura në vlerën 15 000 Euro nga shitja e një autoveture të tipit BMW.
3) Të ardhura në vlerën 120 000 Dollarë nga shitja e një pasurisë së paluajtshme në Sarandë, truall. Subjekti ka dhënë informacione të mëtejshme për këtë veprim në rubrikën për deklarimet konfidenciale (rubrika në të cilën mbrohet informacioni personal në deklaratën e pasurisë).
4) Të ardhura në vlerën 50 000 Euro nga shitja e një apartamenti në Durrës. Subjekti ka dhënë informacione të mëtejshme për këtë veprim në rubrikën për deklarimet konfidenciale (rubrika në të cilën mbrohet informacioni personal në deklaratën e pasurisë).
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti në vitin 2019 është bërë aksioner i 200 aksioneve të blerë në vlerën totale 200 000 Lekë (çmimi i blerjes 1 000 Lekë/ aksion).
2) Pronar në masën 100% të një autoveture BMW të blerë në vitin 2019 në shumën 14 000 Euro. Kjo autoveturë është shitur po në vitin 2019 në shumën15 000 Euro.
3) Hua të dhënë te një palë e tretë në shumën 103 000 Euro, nga të ardhurat e shitjes së truallit në Sarandë. Subjekti ka dhënë informacione të mëtejshme për këtë veprim në rubrikën për deklarimet konfidenciale (rubrika në të cilën mbrohet informacioni personal në deklaratën e pasurisë)
4) Pakësuar me 54 691 Lekë gjendja e llogarisë bankare të pagës në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 95 629 Lekë.
5) Shtuar me 21 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 25 Euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Brunilda Koka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma 2 200 Euro të pandryshuar nga viti i mëparshëm.
7) Bashkëshortja, Znj. Brunila Koka, shtesë 291 Euro në gjendjen e llogarisë bankare me gjendje minus 1 558 Euro në 31.12.2019 (kartë krediti). Limiti i shumës së kartës së kreditit është 2 000 Euro.
8) Vajza, Znj. Rina Koka, pakësuar me 28 113 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga babai. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 1 907 Lekë.
9) Djali, Z. Arbi Koka, pakësuar me 164 395 gjendjen e llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 136 786 Lekë.
10) Djali, Z. Arbi Koka, pakësuar me 12 Euro gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 74 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 200 000 Lekë në blerjen e 200 aksioneve me çmim 1 000 Lekë/ aksion.
2) Shpenzuar shuma 14 000 Euro për blerjen e autoveturës BMW në 2019.