Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 1 398 614 lekë.
2)
2) Pagesa për pjesëmarrje në komisione kuvendore dhe të tjera angazhime parlamentare, 1 203 875 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Interesa të llogaritura dhe tërhequra gjatë 2016 në vlerën 276 828 lekë, përfituar nga obligacioni dyvjeçar i kapitalit prej 6 900 000 lekë.
2) Interesa nga depozita 6 euro ku vlera e depozitës është 6 981 euro.
3) Interesa të llogaritura dhe kapitalizuara në vlerën 64 dollar nga depozita në emër të vajzës në vlerën 37 883 dollar.
4) Interesa 18 dollar të llogaritura dhe kapitalizuara në depozitën me vlerë 10 606 dollar.
5) Një fond investimi afatgjatë i bërë në vitin 2007 me vlerë 19 400 euro, 100 kuota nuk ka ndryshime gjatë 2016.
6) Një fond investimi afatgjatë në 2009 me vlerë 20 000 euro, 145 kuota nuk ka ndryshime në vitin 2016.
7) Interesa të llogaritura dhe të tërhequra nga investimi në obligacion dyvjeçar 220 660 lekë ku vlera obligacionit është 5 500 000 lekë.
8) Bashkëshortja, interesa të llogaritura dhe të tërhequra nga investimi në obligacione dyvjeçare 2 529 euro ku vlera e obligacioneve është 85 000 euro.
9) Interesa depozite 539 euro ku vetë depozita është 65 673 euro.
10) Interesa të llogaritura dhe jo të tërhequra për obligacione dy vjeçare 163 430 lekë ku depozitimi obligacion ka vlerën 3 900 000 lekë.
11) Interesa të llogaritura dhe kapitalizuara në Bono Thesari njëvjeçare 92 625 lekë ku vlera e bonove është 4 000 000 lekë.
12) Interesa të llogaritura dhe jo të tërhequra për obligacione dy vjeçare 153 408 lekë ku vlera e obligacionit është 9 600 000 lekë.
13) Interesa të llogaritura dhe të patërhequra 3 368 lekë për bono thesari në vlerën 247 000 lekë.
Incomes from RentTë ardhura nga qira apartamenti 12 240 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Paga neto e bashkëshortes zonjës Rozana Ruli si menaxhere burime njerëzore pranë Sigma Inter Albania VIG, 1 628 304 lekë.
2) Bashkëshortja, xhiro vjetore aktivitet privat 1 990 000 lekë, nga të cilat janë gjeneruar 721 348 lekë të ardhura.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function204%
Others
1) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare 10 358 euro.
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare aktivitet privat, 721 348 lekë.
3) Kursime vjetore, 3 700 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 -13 050 euro për kredi për shtëpi marrë më 08.09.2008 me principal 150 000 euro, këst mujor 1 064 euro, afat shlyerje 15 vjet dhe interes 4%. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 83 960 euro.