Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 460 000 Lekë nga paga, shpërblimet dhe dietat si Kryetar Bashkie për periudhën 04.08.2019-31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Renisa Imeraj, të ardhura në vlerën 920 000 Lekë nga paga dhe komisionet si agjente sigurimesh pranë kopmanisë Eurosig Sh.a për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
2) Nëna, Znj. Mimoza Imeraj, të ardhura në vlerën 202 500 Lekë nga paga si edukatore pranë Kopeshtit Nr.22, Tiranë për periudhën Gusht –Dhjetor 2019.
3) Babai, Z. Xhelil Imeraj, të ardhura në vlerën 141 000 Lekë si pensionist për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare të marrë së bashku me bashkëshorten dhe prindërit (garante) në shumën 5 424 000 Lekë, për blerje shtëpi, me afat 30 vjet për të cilën është likuiduar shuma 127 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 4 507 000 Lekë.
2) Kartë krediti me limit shume 300 000 Lekë me gjendje detyrimi 0 Lekë, për të cilën është shlyer detyrim 110 000 Lekë gjatë 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortët, kanë shpenzuar shumën 127 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (70 000 Lekë interesa dhe 57 000 Lekë principal), të marrë në shumën 5 424 000 Lekë për blerje shtëpie.
2) Shpenzuar shuma 110 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit me limit shume 300 000 Lekë.