Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 262 592 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Përmet, periudha 01.08.2019-31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 38 250 Lekë nga shpërblimet si anëtare e Kryesisë së Këshillit të Qarkut.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Sulo Hoxha, të ardhura në vlerën 326 629.59 Lekë nga paga si shef Nënstacioni Elektrik Përmet për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
2) Vajza, Znj. Klaudia Hoxha, të ardhura në vlerën 20 150 RON nga paga si programator pranë kompanisë JVM Technologic EXIM SRL në Bukuresht, Rumani, periudha 01.08.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 388 416 Lekë si dëmshpërblim nga Departamenti i Administratës Publike për shkak të heqjes së statusit të nëpunësit civil për pozicionin “Përgjegjëse e Zyrës Arsimore”.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 472 406.92 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si Kryetare e Bashkisë Përmet dhe dëmshpërblimi i marrë nga Departamenti i Administratës Publike.
2) Shtesë 0.06 Euro në llogarinë rrjedhëse nga interesat bankare.
3) Shtesë 38 250.08 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga shpërblimet si anëtare e kryesisë së Këshillit të Qarkut.
4) Gjendje të mjeteve monetare cash si të kursime të të ardhurave nga pagat ndër vite në bashkëpronësi me bashkëshortin, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.
5) Pronare me pjesë takuese 1/7, të një apartamenti banimi me sipërfaqe totale 67.54 m2 të përfituar si trashëgimi nga prindërit.
6) Bashkëshorti, Z. Sulo Hoxha, pronar 100% të një apartamenti banimi me sipërfaqe 69.62 m2, të përfituar nga privatimi dhe të pandryshuar nga deklarimi fillestar. Pasuria është përfituar nga familja Hoxha (babai dhe nëna dhe bashkëshorti) me pjesë takuese 1/3 secili, por i ka kaluar pronësia 100% Z.Hoxha si trashëgimtar për pjesën e nënës dhe dhuratë për pjesën e babait.
7) Bashkëshorti, Z. Sulo Hoxha, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, dy garazhe me sipërfaqe totale 64.8 m2, truall me sipërfaqe 64.4 m2 dhe ndërtesë me sipërfaqe 56.6 m2, të përfituar me kontratë shitje trualli dhe leje ndërtimi nga Bashkia Përmet datë 26.07.2004, me vlerë 813 033 Lekë , të pandryshuar nga deklarimi fillestar.
8) Bashkëshorti, Z. Sulo Hoxha, llogari rrjedhëse me burim të ardhura familjare ndër vite (kursime).
9) Bashkëshorti, Z. Sulo Hoxha, pronar 100% të automjetit Mercedes Benz me vit prodhimi 2000, të blerë me vlerë 250 000 Lekë sipas kontratës datë 31.01.2012 me të ardhura nga paga ndër vite (kursimet), të pandryshuar nga deklarimi fillestare 2019.
10) Bashkëshorti, Z. Sulo Hoxha, llogari rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank me gjendje 42 498.5 Lekë më burim të ardhura nga paga si Shef Nënstacioni Elektrik Përmet.
11) Vajza, Znj. Klaudia Hoxha, pakësuar me 5 030.74 Ron llogarinë rrjedhëse në Rumani me burim të ardhura nga punësimi si programatore pranë kompanisë JVM Technologic EXIM SRL.
12) Vajza, Znj. Klaudia Hoxha, shtesë 500 Euro në gjendjen e mjeteve monetare cash si kursime të pagave nga punësimi si programatore pranë kompanisë JVM Technologic EXIM SRL.