Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 248 054 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Zhuljeta Mediu, të ardhura nga paga si përgjegjëse sektori në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, 923 909 Lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga shpërblimet si Anëtare në Këshillin Mbikqyrës së shoqërisë “Prodhim Mobilje” Sh.a, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 94 335 Lekë.
3) Vajza, Znj. Semela Mediu, të ardhura nga paga pranë shoqërisë “Beauty&City, 160 000 Lekë.
4) Vajza, Znj. Semela Mediu, të ardhura nga ISSH nga leja e lindjes për vitin 2018, shuma 453 687 Lekë.
5) Djali, Z. Even Mediu, të ardhura nga paga pranë Energy Community Secretariat, Vjenë për periudhën Shtator-Dhjetor 2018, shuma 6 214 Euro.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e automjetit tip Volkswagen sipas kontratës datë 18.11.2018, shuma 7 000 Euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhurat e pagës së bashkëshortes, 3 254 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhurat nga paga, 17 337 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, në emër të bashkëshortes, 100 145 Lekë, shtesë të ardhurat nga interesat.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e përdorur për likuidimin e kësteve të kredisë bankare, 21 449 Lekë.
5) Vajza, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga, - 1 784 Lekë.
6) Vajza, Znj. Semela Mediu, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me të ardhura nga leja e lindjes, 3 122 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar për vitin 2018, shuma 284 524 Lekë si principal dhe interesa të kredisë bankare të marrë pranë një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e detyrimit të palikuiduar në 31 Dhjetor është 2 180 240 Lekë.
2) Shpenzuar në vitin 2018, për shlyerjen e plotë të një kredie bankare, me burim nga të ardhurat dhe nga gjendja e një depozite bankare. Për shumën e likuidimit të kësaj kredie, nuk jepet informacion.