Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi, të ardhura në vlerën 22 836 Euro nga paga si Ambasador i Shqipërisë në Kosovë për vitin 2018, të derdhur në llogarinë e pagës në monedhën Euro.
2) Djali, Z. Sidrit Minxhozi, të ardhura në vlerën 720 300 Lekë nga punësimi si specialist në administratën e Kuvendit të Shqipërisë. E ardhura mujore e derdhur në llogarinë e pagës është 60 028 Lekë.
3) Djali, Z. Blerti Minxhozi, të ardhura në vlerën 77 376 Euro nga paga pranë Kompanisë Berendsen Textile Service në Danimarkë ku e ardhura mujore është 6 448 Euro.
4) Djali, Z. Blerti Minxhozi, të ardhura në vlerën 6 963 Euro si bonus vjetor të pagës, i cili arrinë deri në 20% të pagës vjetore.
5) Djali, Z. Blerti Minxhozi, të ardhura në vlerën 12 300 Euro nga qiraja e apartamentit.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 1 703 Euro në 31.12.2018.
2) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 221 Lekë në 31.12.2018.
3) Kartë krediti me gjendje detyrimi në 31.12.2018, shuma 2 687 Euro.
4) Kartë krediti të përdorur për blerje me këste me gjendje detyrimi 37 356 Lekë në 31.12.2018.
5) Kartë krediti me gjendje detyrimi 757 Euro në 31.12.2018.
6) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi, kredi bankare në shumën 13 500 Euro me afat 1.5 vjet dhe me këst 800 Euro për të cilën gjendja e detyrimit në 31.12.2018 është 11 796.28 Euro.
7) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi, overdraft me gjendje të pashlyer 2 425 Euro, të marrë në shumën 3 000 Euro.
8) Djali, Z. Sidrit Minxhozi, kredi bankare në shumën 100 000 Lekë të marrë në Nëntor 2018 me afat 5 vite, me normë interesi 6.5%, me këst mujor 19 056 Lekë për të cilën gjendja e detyrimit të mbetur është 985 776 Lekë.
9) Djali, Z. Blerti Minxhozi, kredi bankare me gjendje 393 264 Euro në datë 20.12.2018.
10) Djali, Z. Blerti Minxhozi, kredi me gjendje detyrimi 99 496 Euro në 20.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka