Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura në vlerën 12 750 Lekë si honorar pjesmarrje në Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit, të derdhura në llogari bankare të pagës.
2) Të ardhura në vlerën 16 051 Lekë si honorar pjesmarrje në Agjensinë e Trajtimit të Kredive të depozituara në llogarinë bankare të pagës.
3) Të ardhura në vlerën 1 053 Euro si honorar pjesmarrje në Bordin e Alpha Bank për periudhën Tetor- 25 Nëntor 2018, të derdhura në llogarinë bankare në monedhën euro.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Sokol Kraja, të ardhura në vlerën 3 452 Euro si dieta për periudhën Korrik 2018-Nëntor 2018, të derdhur në llogarinë bankare në monedhën euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 28 801 Lekë në llogarinë bankare të pagës, me burim të ardhurat nga honoraret pjesëmarrëse në Këshillin Kombëtar të Kontabilitet dhe në Agjencinë e Trajtimit të Kredive.
2) Shtesë 1 053 Euro në llogarinë bankare me burim të ardhura si honorar pjesëmarrës në bordin e Alpha Bank për periudhën Tetor -25 Nëntor 2018.
3) Bashkëshorti, Z. Sokol Kraja, gjendje të detyrimit si paradhënie në shumën 200 000 Lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Sokol Kraja, kartë krediti me gjendje detyrimi 312 926 Lekë, për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 200 000 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Sokol Kraja, gjendje të detyrimit për blerjen e automjetit Benz Gl në 13.05.2015, shuma 8 000 Euro. Për periudhën 20.12.2018-31.12.2018, nuk është bërë asnjë shlyerje.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Sokol Kraja, shpenzuar shumën 200 000 Lekë si likuidim të detyrimit të kartës së kreditit.