Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 309 446 Lekë nga Shkolla e Magjistraturës, si pagesë senati nga UT, nga orët mësimore, nga udhëheqjet e doktoraturës, etj për periudhën 19.12.2018-31.12.2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 12 Dollarë nga interesat bankare të depozitës.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Vajza, Znj. Nensi Seferi, pakësuar me 24 075 Leke llogarinë e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 36 659 Lekë.
2) Pakësuar me 652 254 Lekë llogaria bankare e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 213 244 Lekë.
3) Shtesë 12 Dollarë në depozitën bankare me burim të ardhura nga interesat.
4) Shtesë 7 000 Euro në depozitën bankare si fonde të transferuara nga llogaria e pagës (referim pika
2).
5) Gjendje 99 500 Lekë e llogarisë së kartës Prepaid, të pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.
6) Depozitë bankare me gjendje 43.53 Euro e pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.
7) Djali dhe bashkëshortja, llogari dhe depozitë bankare të deklaruara në deklaratën fillestare me gjendje të pandryshuar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka