Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsSubjekti deklaron se për periudhën 19.12.2018-31.12.2018, gjatë të cilës është i punësuar si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, nuk ka marrë ende të ardhurën e punësimit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Alketa Balla, punësuar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për periudhën 19.12..2018-31.12.2018, por e ardhura është depozituar në llogarinë rrjedhëse të pagës në muajin Janar 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersBashkëshortët kanë marrë kredi për blerje automjeti të tipit Kia Sportage, në datë 18.11.2015 në shumën 1 000 000 Lekë me afat shlyerje 7 vjet dhe me këst mujor nga 17 923 Lekë deri më 18 270 Lekë. Gjendja e mbetur për tu shlyer nga bashkëshortët është 653 284.94 Lekë, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka