Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 13 393.88 Euro nga punësimi me kohë të pjesshme si ekspert ligjor pranë shoqërisë “Sagerom Sa” në Luxembourg. Punësimi konsiston në ofrimin e shërbimeve të konsulencës ndaj Komisionit të Bashkimit Europian për projektin “Për Zhvillimin e Qendrueshëm të Burimeve Njërëzore dhe Aftësive Ripërtëritëse”. Projekti është realizuar pas datës së marrjes së detyrës si anëtar i KLGJ-së (datë12.12.
2018).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 64 707 Lekë llogaria bankare, me burim të ardhura nga punësimi si Zv.Dekan i Fakultetit të Drejtësisë të UT-së dhe si ekspert Iigjor. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 590 795.58 Lekë.
2) Pakësuar me 1.5 Dollarë (komision bankare)llogaria bankare, me burim të ardhura nga punësimi si Zv.Dekan i Fakultetit të Drejtësisë pranë UT dhe si ekspert Iigjor. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 17 914.18 Dollarë.
3) Shtuar me 0.12 Euro nga interesat, llogaria bankare me burim të ardhura nga puna si Zv.Dekan i Fakultetit të Drejtësisë pranë UT-së dhe si ekspert ligjor. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 372.22 Euro.
4) Depozitë kursimi me burim të ardhura nga puna si Zv.Dekan i Fakultetit të Drejtësisë të UT, si lektor në Shkollën e Magjistraturës dhe si ekspert Iigjor, me gjendje 5 070.56 Dollarë në 31.12.2018.
5) Shtuar me 511.65 Lekë nga interesat, llogaria bankare e përdorur si garanci për kartën e kreditit Visa, e krijuar me të ardhura nga puna si Zv.Dekan i Fakultetit të Drejtësisë të UT, si lektor në Shkollën e Magjistraturës dhe si ekspert ligjor. Në llogari, shuma e garancisë totale është 400 511.65 Lekë.
6) Shtuar me 1.4 Dollarë nga interesat, llogaria bankare me burim të ardhura nga puna si ekspert ligjor. Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2018 është 19 407.48 Dollarë.
7) Shtuar me 13 393.89 Euro, llogaria bankare me burim të ardhura nga puna si ekspert ligjor, dhe me gjendje 17 254.21 Euro në 31.12.2018. Burimi i të ardhurave të fondeve të shtuara është nga shërbimi i konsulencë si ekspert ligjor të dhënë Komisionit të Bashkimit Europian për projektin "Për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Burimeve Njerëzore" dhe Aftësive Ripërtëritëse" të realizuara nga deklaruesi pas marrjes së detyrës së anëtarit të KLGJ-së.
8) Pakësuar me 1.72 Dollarë si komisione mirëmbajtje, llogaria bankare e krijuar të ardhura nga punësimi si ekspert ligjor. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është minus 8.59 Dollarë.
9) Llogari bankare me burim të ardhura nga puna si jurist pranë studios ligjore “Nexhi”, me gjendje 72 Lekë në datë 31.12.2018. Gjendja e llogarisë nuk ka ndryshuar në muajin Dhjetor 2018.
10) Gjendje të mjeteve monetare cash si kursime familjare, e pandryshuar, 280 000 Lekë.
11) Bashkëshortja, Znj. Junida Muharremaj, shtuar me 36 90 Lekë llogarinë bankare me burim të ardhura nga punësimi si mësuese në shkollën e Mesme “Qemal Stafa”. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 200 382.77 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Junida Muharremaj, llogari bankare me burim të ardhura nga punësimi si mësuese në shkollën e Mesme “Qemal Stafa”, me gjendje minus 17.19 Lekë në 31.12.2018. Gjendja e llogarisë nuk ka ndryshuar gjatë muajit Dhjetor 2018.
13) Bashkëshortja, Znj. Junida Muharremaj, gjendje të mjeteve monetare cash si kursime familjare, 20 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka