Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 3 909 474 Lekë si gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për vitin 2020.
2) Të ardhura neto në vlerën 299 250 Lekë si eksperte dhe pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës gjatë vitit 2020.
3) Të ardhura në vlerën 2 000 Euro si shpërblim për shkak të angazhimit si eksperte/pedagoge e jashtme pranë Shkollës së Magjistraturës, për hartimin e komentarit elektronik të Kodit të Procedurës Penale (bashkëpunim i Shkollës së Magjistraturës dhe Fondacionit Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar/ IRZ).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendje 2 028 566.85 Lekë si dhe 2 000 Euro në llogarinë rrjedhëse më 31.12.2020. Burimi: Të ardhurat nga pagat dhe honoraret.
2) Gjendje 50 000 Lekë të mjeteve monetare në cash më 31.12.2020. Burimi: Të ardhurat nga pagat dhe honoraret.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Subjekti ka paguar gjatë vitit 1 787 434.74 Lekë të Principalit për shlyerjen e kredisë së marrë në vlerën 4 000 000 Lekë më 01.03.2016 për blerjen e një apartamenti banimi në Tiranë. Interesat e paguara gjatë vitit 2020 janë në vlerën 38 390.34 Lekë. Kredia është e shlyer plotësisht.
2) Gjatë vitit 2020, subjekti nuk pa paguar asnjë pjesë të detyrimit të huasë së marrë ndaj të tretëve, për të cilën mbetet ende për t’u shlyer detyrimi në shumën 4 000 Euro.