Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Këshilltare e Gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese deri më 13.11.2019 dhe paga si Gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese nga data 14.11.2019-31.12.2019, në vlerën neto 2 315 207 lekë
2) Të ardhura nga paga nga mësimdhënia pranë Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë, në shumën neto 980,16 euro
3) Honorare nga kontrata me GIZ (para fillimit të detyrës si gjyqtare) në vlerën neto 684 250 lekë
4) Honorare si eksperte e Ascal (para fillimit të detyrës si gjyqtare) në vlerën 106 250 lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura bruto nga interesi i depozitës në shumën 78 560 lekë
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, z.Loris Dervishi, të ardhura nga paga si specialist kërkimi pranë Sek. F. Posaçme për operacione kërkimi në vlerën neto 1 028 583 lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Llogari rrjedhëse për marrjen e pagës nga Gjykata Kushtetuese me gjendje në datën 31.12.2019 në shumën 112 725 lekë
2) Llogari rrjedhëse për marrjen e pagës nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë, me gjendje në datën 31.12.2019 në shumën 4 044,87 lekë
3) Depozitë bankare me gjendje në vlerën 78 560 lekë, përfituar vetëm nga interesat bruto që nuk janë tërhequr dhe janë investuar automatikisht
4) Llogari rrjedhëse në emër të djalit, në shumën 195 050 lekë, me burim krijimi nga kursimet
5) Llogari rrjedhëse në emër të djalit, në shumën 500 000 lekë, me burim krijimi nga kursimet
6) Bashkëshorti, z.Loris Dervishi llogari rrjedhëse me gjendje në datën 31.12.2019 në vlerën 248 244 lekë, për marrjen e pagës nga Policia e Shtetit
7) Bashkëshorti, z.Loris Dervishi, depozitë me gjendjen në datën 31.12.2019 në shumën 600 000 lekë, burimi kalimi nga një llogari tjetër bankare


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka