Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 2 851 836 Lekë si gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese.
2) Të ardhura në vlerën 595.78 Euro nga mësimdhënia pranë Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë.
3) Të ardhura në vlerën 112 636 Lekë nga mësimdhënia pranë UET në vitin 2017-2018 dhe e likuiduar në vitin 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 462 573 Lekë për aktivitetet si anëtare aktive në KED për vitin 2020.
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 10 000 Lekë nga interesat në depozitën bankare.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti Z.Loris Dervishi, të ardhura në vlerën 1 020 000 Lekë si specialist kërkimi pranë Sek. F. Posaçme për operacione kërkimi, pranë DVP Tiranë.
2) Bashkëshorti Z.Loris Dervishi, të ardhura në vlerën 4 082 Lekë të përfituara në vitin 2020 nga interesat e depozitës 12-mujore, e cila është krijuar më 30.09.2019 në shumën 600 000 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Llogari rrjedhëse për marrjen e pagës nga Gjykata Kushtetuese me gjendje në datën 31.12.2020 në shumën 1 298 000 Lekë.
2) Llogari rrjedhëse për marrjen e pagës nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë, me gjendje në datën 31.12.2020 në shumën 3 984 .65 Euro.
3) Depozitë bankare me gjendje në vlerën 10 000 Lekë, përfituar vetëm nga interesat bruto që nuk janë tërhequr dhe janë investuar automatikisht.
4) Llogari rrjedhëse në emër të djalit, në shumën 150 000 Lekë, me burim krijimi nga kursimet.
5) Llogari rrjedhëse në emër të vajzës, në shumën 150 000 Lekë, me burim krijimi nga kursimet.
6) Bashkëshorti Z.Loris Dervishi, llogari rrjedhëse për marrjen e pagës nga Policia e Shtetit me gjendje në datën 31.12.2020 në shumën 228 195 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka