Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 887 942 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Nëna, të ardhura në vlerën 7 144 Euro nga kompania Autotransport, deri në kalimin e kompanisë në emër të djalit Z. Brendon Staka.
2) Bashkëshortja, Znj. Enela Staka, të ardhura në vlerën 9 430 Euro nga paga pranë shoqërisë Aurora Domus në Parma, Itali.
3) Djali, Z. Brendon Staka, të ardhura në vlerën 23 921 Euro nga kompania Autotransport Staka Brendon.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar të një autoveture të tipit Rexton të blerë në vlerën 1 300 Euro.
2) Kredi bankare të marrë në vitin 2019, në shumën 500 000 Lekë, me këst mujor 44 275 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi 132 825 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 367 175 Lekë.
3) Djali, Z. Brendon Staka, zotërues 100% të shoqërisë Autotrasporti Brendon në Itali, me kapital themeltar 12 900 Euro të regjistruar në regjistrin tregtar në Piazenca në 26.03.2019. Shoqëria ka qenë në emrin e nënës e Z.Nikolin Staka dhe në 28.05.2019 është bërë kalimi në emër të djalit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 1 300 Euro për blerjen e automjetit të tipit Rexton.
2) Shpenzuar shuma 132 825 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 500 000 Lekë në vitin 2019.