Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 302 682 Lekë nga paga si Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve Tiranë për periudhën 01.01.2019-13.03.2019.
2) Të ardhura në vlerën 1 987 399 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura në vlerën 750 000 Lekë nga shitja e prodhimeve bujqësore.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Ardjana Maliqi, të ardhura në vlerën 1 628 625 Lekë nga paga për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në Korrik 2016 për mbulimin e shpenzimeve të studimit të vajzës për Juridik në Hollandë, me këst mujor 233 Euro dhe afat shlyerje 10 vite. Gjendja e detyrimit është 21 000 Euro.
2) Bashkëshortët, shtesë kredie në shumën 21 362.31 Euro të marrë në datën 02.03.2018 duke e bërë totalin e kredisë në shumën 40 000 Euro me afat shlyerje 20 vjet. Në datën 06.03.2018, është tërhequr shuma 10 740 Euro për blerjen e automjetit tip Mercedez Benz i Zi 320S me vlerë 10 500 Euro. Në datën 04.06.2018 është tërhequr shuma 10 500 Euro për ta depozituar në një depozitë në emër të vajzës si garanci bankare pranë Universitetit të Hagës. Gjendja e detyrimit të mbetur në 04.03.2019 është 38 107 Euro.
3) Vajza, Znj. Esmela Maliqi, depozitë bankare me vlerë 1 000 000 Lekë, e tërhequr në Shtator 2019.
4) Vajza, Znj. Damaljana Maliqi, garanci bankare në një bankë pranë Universitetit të Hagës shuma 10 500 Euro. Shuma është depozituar nga subjekti.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka