Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga për vitin 2017, shuma 1 440 280 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesi i depozitave në Intesa Sanpaolo Bank për vitin 2017, shuma 1 500 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Serena Kovaçi, të ardhura nga paga për vitin 2017, shuma 707 904 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë së pagës në Credins Bank më 31.12.2017, shuma 2 659 931 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në Intesa Sanpaolo Bank, nga pakësimi i gjendjes cash deklaruar më parë, 10 000 euro.
3) Gjendja e depozitës bankare në Intesa Sanpaolo Bank (dhuratë nga babai me transfertë bankare më 23.12.2014, sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme dt. 01.12.2013 për shpërndarje dividenti të shoqërisë "Adriatik" sh.p.k), 100 000 euro.
4) Gjendja cash në fund të vitit 2017 , shuma 500 000 lekë.
5) Kartë krediti në First Investment Bank, detyrimi i shlyer 641 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 14 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Serena Kovaçi, gjendja e depozitës bankare, në Credins Bank, të ardhura krijuar nga shitja e makinës, shtuar 4 960 lekë nga interesat, 735 647 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Serena Kovaçi, gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në Credins Bank më 31.12.2017, shuma 384 862 lekë.