Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga për vitin 2017 nga Ujësjellës-Kanalizimet sh.a, Sarandë, 781 752 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Enrjeta Lulo, të ardhura nga paga si mësuese në shkollën 9-vjeçare "9 tetori" në Sarandë për vitin 2017, shuma 621 274 lekë.
2) Vajza, Znj. Anisa Lulo, të ardhura nga pagës si analiste, Macquaire Capital (Europë), në Londër, 47 500 GBP.
3) Vajza, Znj. Anisa Lulo, të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës në Portin Detar, Sarandë, 29 380 lekë.
4) Vajza, Znj. Anisa Lulo, të ardhura nga paga si analiste Macquaire Capital (Europë) në, Londër më 13.07.2017, shuma 14 300 GBP.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e një toke arë me sip. 1000 m2 më 18.02.2017, vlera 488 000 lekë.
2) Gjendja cash, jashtë sistemit bankar, 10 500 euro.
3) Kredi bankare për blerje shtëpie në Tiranë marrë më 18.12.2007 dhe mbyllur më 09.10. 2017 në shumën 30 000 euro, me këst mujor 298 euro. Detyrimi i shlyer plotësisht 3 930 euro.
4) Kredi Bankare marrë në “Fondin Besa” më 31.10.2014 dhe mbyllur më 01.11.2017 në shumën 500 000 lekë, me këst mujor 19 616 lekë. Detyrimi i shlyer plotësisht 182 989 lekë.
5) Kredi bankare për arsye personale marrë në Raiffeisen Bank më 28.10.2016 dhe mbyllur më 30.10.2017 në shumën 2 000 000 lekë, me këst mujor 31 900 lekë. Detyrimi i shlyer plotësisht, 1 968 100 lekë.
6) Kredi bankare marrë për nevoja personale në Tirana Bank më 06.10.2017 – 09.10.2026 në shumën 3 500 000 lekë, me këst mujor 41 500 lekë. Detyrimi i shlyer, 49 897.54 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 450 102.46 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka