Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto nga paga si administrator, vlera mujore 75 910, shuma 910 920 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga kontrata e qirasë për objektin 2-katësh bar –bufe (sipas kontratës dt. 18.11.2015 në vlerën 2 500 lekë; sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 2 000 lekë dhe sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 3 000 lekë), gjithsej 75 000 lekë.
2) Të ardhura nga kontrata e qirasë për objektin 2-katësh bar –bufe (sipas kontratës dt. 18.11.2015 në vlerën 2 500 lekë; sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 2 000 lekë dhe sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 3 000 lekë), gjithsej 90 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e makinës tip “Benz Daimler 211.E 270 CDI” e vitit 2002 për pjesë këmbimi, më 09.12.2017, vlera 400 000 lekë.
2) Overdraft në bankën Credins në vlerën 99 000 lekë marrë më 29.09.2017 me këst mujor 4 000 lekë, afat 12-mujor. Detyrimi i shlyer, 12 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer 87 000 lekë.
3) Kredi bankare në Alpha Bank në vlerën 38 593.04 euro marrë më 28.08.2008, me këst mujor 438.05 euro dhe afat 10 vjet. Detyrimi i shlyer 35 110.09 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 482.95 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shpenzime për blerjen e një autoveture tip “Citroen” të vitit 2008, blerë më 19.12.2017, vlera 3 000 euro.