Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga punësimi nga dt. 05.01.2017 - 20.09.2017 si administrator i shoqërisë aksionere me kapital shtetëror Albgaz sh.a, 2 128 000 lekë.
2) Të ardhura nga punësimi nga dt. 21.09.2017 - 31.12.2017 si administrator i shoqërisë aksionere me kapital shtetëror OST sh.a, 641 553 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura si anëtar i Sekretariatit Teknik të Komisionit të Posaçëm të Trajtimit të Plotave KESH nga dt. 01.10.2017 - 31.12.2017, shuma 148 750 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KZAZ 39 Tiranë në zgjedhjet e përgjitshme 2017, shuma 50 950 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga kontrata e qirasë së shtëpisë, 408 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura nga shitja e prodhimit të ullinjve që deklaruesi ka në Lushnjë, 255 000 lekë.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Kamela Gradeci, të ardhura nga punësimi si përgjegjëse laboratori në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial, 942 528 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Deklaruesi sqaron se më 24.03.2017 ka dorëzuar një procesverbal shtesë në ILDKPKI ku sqaron se për apartamentin e banimit me sip. 204 m2 është bërë një aplikim pranë ALUIZNI-t nga Znj. Kamela Gradeci për pjesën e verandës me sip. 101 m2 e cila ishte në zotërim në momentin e blerjes së ap..
2) Gjendja e llogarisë bankare Kaltra për fëmijë në Credins Bank është shtuar 59 748.27 lekë duke shkuar në 326 832.99 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare Kaltra për fëmijë në Credins Bank është shtuar 59 864.95 lekë duke shkuar në 335 908.35 lekë.
4) Gjendja e depozitës bankare në Credins Bank më 31.12.2017 është pakësuar me 31 800 lekë duke shkuar në 1 520 823.9 lekë, të ardhura këto nga punësimet e mëparshme dhe kursimet.
5) Gjendja e llogarisë bankare të pagës në Credins Bank është shtuar në 1 255 177.52 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Kamela Gradeci, gjendja e llogarisë së pagës në Credins Bank, 203.1 lekë.
7) Gjendja e llogarisë bankare në emër të fëmijës e çelur më 04.12.2017 nga bursa e ekselencës, 12 000 lekë.
8) Gjendja e llogarisë bankare në emër të deklaruesit për shlyerjen e kredisë në Credins Bank, 299.1 euro.
9) Kredi bankare për blerje apartamenti në Credis Bank. Detyrimi i shlyer 1 595 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 10 400 euro.
10) Hua për blerjen e apartamentit të banimit me sip. 204 m2 sipas deklaratës noteriale për njohje detyrimi midis Znj. Kamela Gradeci dhe një personi tjetër. Detyrimi i shlyer 0 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 20 000 euro.
11) Hua për blerjen e apartamentit të banimit me sip. 204 m2 sipas deklaratës noteriale për njohje detyrimi midis Znj. Kamela Gradeci dhe një personi tjetër. Detyrimi i shlyer 0 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 29 100 euro.
12) Hua për blerjen e apartamentit të banimit me sip. 204 m2 sipas deklaratës noteriale për njohje detyrimi midis Znj. Kamela Gradeci dhe një personi tjetër. Detyrimi i shlyer 0 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 10 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka