Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga nga 06.10.2015 – 15.06.2017 si inxhinier elektronik pranë shoqërisë “ITS” sh.p.k, 70 000 lekë.
2) Të ardhura nga paga dt. 16.06.2017 - 31.12.2017 si administrator i Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Elbasan, shuma 673 481 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga shpërblimi për periudhën 16.06.2017 - 31.12.2017 si anëtar i Këshillit të Administrimit të Ujësjellës-Kanalizimeve, sh,a, Elbasan, shuma 86 241 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar i një apartamenti banimi me sip. 178.68 m2 nga e cila 11.3 m2 sipërfaqe e përbashkët dhe pronar i një garazhi me sip. 21 m2 në Tiranë, vlera totale 150 000 euro. Kjo pasuri është përfituar mbi bazën e një kontrate për kalim të drejtash pasurore me dt. 05.05.2017. Shitësit i janë paguar 50 000 euro të cilat janë siguruar nga një kontratë huaje me dt. 02.05.2017 me afat 5-vjeçar dhe procesverbalet e tërheqjes së vlerave nga huadhënësi. Kanë mbetur pa paguar 70 000 euro.
2) Gjendja e llogarisë së pagës në BKT, 535 650.46 lekë.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në ABI Bank, - 23 euro.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në ABI Bank, 800 lekë.
5) Kontratë huaje dt. 02.05.2017 me afat 5-vjeçar. Detyrimi i shlyer, 0 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 8 000 euro.