Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura si administrator i Ujësjellës - Kanalizime sh.a, Dibër, shuma 793 320 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Dibër, shuma 176 000 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e autoveturës "BMW", vlera 200 000 lekë.
2) Gjendja cash, 700 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka