Transaksion Thesari 2015-2016

Lista e Perfituesve 2015-2016 - Total: 348

Perfitues
ONE EXPLORER
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
PANORAMA GROUP
PAVLIN DODA
PELLUMB NOGU
PERDORUESIT E PYJEVE DHE KULLOTABE BYSHEK
PERPARIM DEMIRI
PETANI BAILIFF'S OFFICE
POSTA SHQIPTARE SH.A
PRAXIS
PRESTIGE BAILIFF SERVICES
PROJ.PER BURIMET UJORE E UJITJEN - M.M.P
PROMO PRINT
Q. RAJ. E MJEDIS. PER EVROP. QEND.E LIN.
QENDRA "QENDRA PER STUDIME TE AVANCUARA"
QENDRA E ZHVILLIMIT SHQIPTAR
QENDRA KOMBETARE PER MJEDISIN,TURIZMIN DHE ZHVILL.
QENDRA SHQIPTARE PER KERKIME EKONOMIKE
QENDRA VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
QENDRA VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS PER COWI
QENDRA"Q.SH.ZH.Q."
R & R GROUP
RAIFFEISEN BANK SH.A
REAL - COM
REDIN ZYLFO
RIGELS DIKELLARI
S & T ALBANIA
S I G U R I A
S.E.J PER BETA STUDIO
S.E.J PER SLU & SFA
SABRI ALIMADHI
SAIMIR DOGJANI
SAIMIR HOXHA
SCREEN AD
SELAMI
Serxho To├ži
SEZON DEKOR
SGS AUTOMOTIVE ALBANIA
SHEKULLI MEDIA GROUP
SHERBIMI PERMBARIMOR QEVA
SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG
SHKELZENI OJF
SHOQ E ZHVILLIMIT TE BURIMEVE NATYRORE
SHOQ MBROJ DHE ZHV MJEDIS SOC "ILIRIA"
SHOQ. E PYJEVE DHE KULLOTAVE KOM. PISHAJ
SHOQ. PER RUAJTJEN E NATYRES SHQIP. INCA
SHOQ.BURIM. NATYR. PYJEVE TREBISHT
SHOQ.E BUR.NATYR.TE PYJEVE KOM.MAQELLARE
SHOQ.E MENAXHIMIT TE BUR.NAT.MELAN
SHOQ.E PERD. TE P.K.K. 'BJESHKET'MELAN (K76619706C)
SHOQ.MJED.E PERD.TE PYJEVE DHE KULLOT
SHOQ.PERD.PYJ.KULL.KOMUN
SHOQ.PERD.PYJE.KULL.ZERQAN
SHOQ.PERDOR PYJEVE DHE KULLOTAVE "HAZGERI"
SHOQ.PERDOR.BURIME NATYRORE SLLOVE
SHOQ.PERDOR.PYJEVE.KULL."LUGAPAJ KURBIN"
SHOQ.PYJE KULLOTA F.BULQIZ
SHOQ.PYJORE KOMUNALE LABINOT MAL
SHOQATA E PERDORIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE ,KOMUNA OSTREN
SHOQATA MBROJTJA E PYJEVE