Transaksion Thesari - Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 439


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
4660210 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit te meparshem,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061003 Ndihme ekonomike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6051099 Organizatat nderkombetare te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003300 Paga e 13-te per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001021 Paga e grupit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002100 Paga me kontrate per kohe te kufizuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002200 Paga me kontrate per pune sezonale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002001 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060021 Pagesa per sherbime mjeksore dhe dentare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061004 Pagese paaftesie Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060014 Pagese per deshmoret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060016 Pagese per Industrine Ushtarake Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001010 Pagese per ushtaraket e liruar ne reforme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021006 Pajisje per perdorim policor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021005 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4661110 Paradhenie per ankande, te vitit ne vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4661210 Paradhenie per ankande, te vitit te meparshem,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4661310 Paradhenie per ankande, teviteve te meparshme,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027901 Penalitete(interesa) per vonesen e ekzekutimit te vendimeve te GJEDNJ Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060007 Pension mbijetese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060006 Pension pa-aftesie Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060005 Pensione per moshe madhore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060009 Pensione te veçanta shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4211100 Personeli paga te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4281100 Personeli shpenzime per tu paguar, te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023200 Pjese kembimi, goma dhe bateri Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021002 Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022004 Posta dhe sherbimi korrier Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001002 Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4668510 Rimbursim i Bonove te Privatizimit per legalizimin e objekteve informale, Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4668110 Rimbursim I TVSH-se nga llogaria e Tatimeve te vitit ne vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029100 Rimbursim TVSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115600 Sekuestrime dhe zhdemtime Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022005 Sherbim per ngrohje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022006 Sherbime te ISSH per ISKSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022009 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022010 Sherbime te printimit dhe publikimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022008 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022099 Sherbime te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022003 Sherbime telefonike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022007 Sherbimet bankare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2301100 Shpenz. per rritjen e AQ - prime te emisionit ose rimbursimit te huave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2303100 Shpenz. per rritjen e AQ - koncesione, patenta, licenca, marka, te drejta e tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2302100 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313200 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310200 Shpenz. per rritjen e AQT - toke bujqesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310100 Shpenz. per rritjen e AQT - troje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315150 Shpenz. per rritjen e AQT - ambulanca Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314310 Shpenz. per rritjen e AQT - ashensore dhe vinça Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315130 Shpenz. per rritjen e AQT - autobuze Thesari 2014 Thesari 2015-2016