Pagesa të Thesarit - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 388


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6022005 Sherbim per ngrohje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022006 Sherbime te ISSH per ISKSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022009 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022010 Sherbime te printimit dhe publikimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022008 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022099 Sherbime te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022003 Sherbime telefonike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022007 Sherbimet bankare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2301100 Shpenz. per rritjen e AQ - prime te emisionit ose rimbursimit te huave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2303100 Shpenz. per rritjen e AQ - koncesione, patenta, licenca, marka, te drejta e tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2302100 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313200 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310200 Shpenz. per rritjen e AQT - toke bujqesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310100 Shpenz. per rritjen e AQT - troje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315150 Shpenz. per rritjen e AQT - ambulanca Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314310 Shpenz. per rritjen e AQT - ashensore dhe vinça Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315130 Shpenz. per rritjen e AQT - autobuze Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315200 Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti ajror Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315190 Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti detar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318500 Shpenz. per rritjen e AQT - fakse Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318400 Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314160 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313500 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2317200 Shpenz. per rritjen e AQT - kafshe prodhimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2317300 Shpenz. per rritjen e AQT - kafshe te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315140 Shpenz. per rritjen e AQT - kamione dhe mjete transporti te renda Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313300 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313100 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313400 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312109 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e aeroporteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312108 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e porteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312107 Shpenz. per rritjen e AQT - konvikte nxenesish e studentesh Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312112 Shpenz. per rritjen e AQT - krijim fondi biblioteke Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312113 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315120 Shpenz. per rritjen e AQT - makina Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314220 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri dhe pajisje per minierat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314180 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314320 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315160 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete kunder zjarrit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315170 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete policore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315210 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315110 Shpenz. per rritjen e AQT - motorçikleta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312101 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312102 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa rezidenciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312105 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312103 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312104 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312106 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertime te mbrojtjes civile Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312116 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312111 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti Thesari 2014 Thesari 2015-2016