treasuryHeader 2015-2017- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) (Mbi 1,856 transaksione te regjistruara)

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

  • treasuryDes1
  • treasuryDes2
  • treasuryDes3
  • treasuryDes4
  • treasuryDes5
  • treasuryDes6
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

summaryRes

beneficiary transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
All 11,349,938.00 134 All => =>

transactions

budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Tirane 131,000 2015-05-26 2015-05-27 19610730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta bordero dt 25.05.2015 urdher 62 dt 15.05.2015 urdher nr 36dt 14.04.2015
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 11,000 2015-05-26 2015-05-27 19410730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta bordero dt 26.05.2015 urdher 62 dt 15.05.2015
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 16,500 2015-05-18 2015-05-18 17110730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 53,57 dt 03.05.2015,07.05.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 16,500 2015-05-18 2015-05-18 17010730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 53,57 dt 03.05.2015,07.05.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 143,000 2015-05-18 2015-05-18 16910730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 53,57 dt 03.05.2015,07.05.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Tirane 121,000 2015-05-18 2015-05-18 16810730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 53,57 dt 03.05.2015,07.05.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 22,000 2015-05-07 2015-05-08 15610730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 32,36 dt 02.05.2015,14.04.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 121,000 2015-05-07 2015-05-08 15510730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 32,36 dt 02.05.2015,14.04.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Tirane 110,000 2015-05-07 2015-05-08 15710730012015 Udhetim i brendshem KQZ Lik dieta urdh 32,36 dt 02.05.2015,14.04.2015 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 231,000 2015-04-27 2015-04-28 13310730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta permbledhese dt 24.04.2015 urdher 36 dt 14.04.2015
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Tirane 129,000 2015-04-27 2015-04-28 13610730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta permbledhese dt 27.04.2015 urdher 36 dt 14.04.2015
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 11,000 2015-04-27 2015-04-28 13410730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta permbledhese dt 24.04.2015 urdher 36 dt 14.04.2015
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 11,000 2015-04-27 2015-04-28 13510730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta permbledhese dt 24.04.2015 urdher 36 dt 14.04.2015
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 154,000 2015-03-24 2015-03-24 7010730012015 Udhetim i brendshem KQZ Dieta urdher 20 dt 06.03.2015 bordero dt 13.03.2015
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave