Pagesa t Thesarit 2014

Lista e Perfituesve 2014 - Total: 203

Perfitues
MIRJAN NIO (L32002002V)
MITAT LIKA
MOTT MACDONALD LIMITED
NDERT.KAP.ZBAT.E K.KOMB PER BIOSIGURISE
NERITAN UKO
NEW POLITCS
NIKA/K
NONDA JANI
O K T A P U S
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
PANORAMA GROUP
PAVLIN DODA
PERDORUESIT E PYJEVE DHE KULLOTABE BYSHEK
PETANI BAILIFF'S OFFICE
PIKO
POGONI
POSTA SHQIPTARE SH.A
PRESTIGE BAILIFF SERVICES
PRO CREDIT BANK
PROJ.PER BURIMET UJORE E UJITJEN - M.M.P
PUBLIKIME SHQIPTARE
QENDRA E ZHVILLIMIT SHQIPTAR
R & R GROUP
RAIFFEISEN BANK SH.A
RAILI
RIGELS DIKELLARI
S I G M A
SAIMIR DOGJANI
SAIMIR HOXHA
Sektori i tatimeve te tjera
SERVIS- AUTO 2000
SGS AUTOMOTIVE ALBANIA
SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG
SHOQ E PYJEVE DHE KULL DUKAGJIN
SHOQ E ZHVILLIMIT TE BURIMEVE NATYRORE
SHOQ. E PYJEVE DHE KULLOTAVE KOM. PISHAJ
SHOQ.BURIM. NATYR. PYJEVE TREBISHT
SHOQ.E BUR.NATYR.TE PYJEVE KOM.MAQELLARE
SHOQ.E MENAXHIMIT TE BUR.NAT.MELAN
SHOQ.E PERD.PYJEVE DHE KULL.GJORICE
SHOQ.MJED.E PERD.TE PYJEVE DHE KULLOT
SHOQ.PERD.PYJ.KULL.KOMUN
SHOQ.PERD.PYJE.KULL.ZERQAN
SHOQ.PERD.PYJEVE DHE KULL TREBISHT
SHOQ.PERDOR.BURIME NATYRORE SLLOVE
SHOQ.PYJE KULLOTA F.BULQIZ
SHOQ.PYJORE KOMUNALE LABINOT MAL
SHOQATA E PERDORIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE ,KOMUNA OSTREN
SHOQATA E PERDORUESVE TE PYLLIT
SHOQATA MBROJTJA E PYJEVE
SHOQATA PERDORIMIT TE PYJEVE E KULLOTAVE
SHOQATA PERDORUESVE TE PYLLIT KALLMET
SHOQATA PYJE E KULLOTAVE
SHOQATA PYJE KULLOTA
SHOQERIA PERMBARIMORE JUSTITIA
SHOQERIA PERMBARUESE PRIVATE "ETEBEST"
SHPETIM ALLAMANI
SHPRESA - AL
SHQIP
SHQIPTARJA.COM