Pagesa të Thesarit 2012 & 2013 - Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535)