Pagesa të Thesarit 2012 & 2013 - Aparati Ministrise se Drejtesise (3535)