Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Sekretare e Përgjithshme, 1 433 824 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa si trajniere në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 7 650 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga pagesa si Drejtore e Shqipërisë nga Banka e Detit të Zi, 12 740 euro.
2) Të ardhura nga pagesa e Bordit Drejtues te Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 233 750 lekë.
3) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë së Trajtimit të Kredive, 403 920 lekë.
4) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Mbikëqyrës të Portit Detar, Vlorë, 269 532 lekë.
5) Të ardhura nga pagesa e bordit të AMSHC-së, 8 500 lekë.
6) Të ardhura nga pjesëmarrja në vlerësimin e ofertave të licencave tek AKEP, 55 250 lekë.
7) Të ardhura nga pagesa si anëtare e këshillit administrativ të Fastip, 30 600 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja e apartamentit, 3 000 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeBashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga administrimi i një plazhi privat, 1 000 000 lekë.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga ushtrimi i profesionit, 550 973 lekë.
2) Të ardhura nga aktiviteti në profesion të zhvilluar në Itali, 14 000 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare, 110 179 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare, 3 022 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare, 265 830 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare, 30 003 euro.
5) Gjendja cash, 1 500 000 lekë.
6) Shpenzime për pagesë principali dhe interesa të kredisë, 4 633 euro.
7) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë 130 000 euro, për 20 vjet, interesi 4.8 %, marrë në dt. 05.09.2015. Detyrimi i shlyer 10 165 euro kuota e kapitalit 3 991 euro interesa, detyrimi i mbetur pashlyer, 125 367 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka