Treasury Financial Transactions for - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 388


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2312110 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte me vlere historike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314120 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi dhe pajisje mence Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318100 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314210 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje agrikulturore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314290 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314200 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314170 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314140 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314240 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314230 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314110 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318600 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314150 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314260 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314190 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314250 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314270 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per policine Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314280 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314130 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314300 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311300 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312115 Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311100 Shpenz. per rritjen e AQT - pyje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316900 Shpenz. per rritjen e AQT - rezerva te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316100 Shpenz. per rritjen e AQT - sheqer Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310400 Shpenz. per rritjen e AQT - sistemime dhe rregullime te tokave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315180 Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312118 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318700 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310300 Shpenz. per rritjen e AQT - terrene te shtresave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312117 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316300 Shpenz. per rritjen e AQT - vaj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312114 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310500 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025400 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029003 Shpenzime gjyqesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027300 Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029006 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029002 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027500 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027400 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027401 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029005 Shpenzime per honorare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024202 Shpenzime per hotele Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027200 Shpenzime per kompensim per burgosjet e padrejta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027100 Shpenzime per kompensim per ish te perndjekurit politike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027900 Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6028100 Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025500 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016