Treasury Financial Transactions for - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 388


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6022005 Sherbim per ngrohje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022006 Sherbime te ISSH per ISKSH Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022009 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022010 Sherbime te printimit dhe publikimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022008 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022099 Sherbime te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022003 Sherbime telefonike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022007 Sherbimet bankare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2301100 Shpenz. per rritjen e AQ - prime te emisionit ose rimbursimit te huave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2303100 Shpenz. per rritjen e AQ - koncesione, patenta, licenca, marka, te drejta e tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2302100 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313200 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310200 Shpenz. per rritjen e AQT - toke bujqesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310100 Shpenz. per rritjen e AQT - troje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315150 Shpenz. per rritjen e AQT - ambulanca Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314310 Shpenz. per rritjen e AQT - ashensore dhe vinça Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315130 Shpenz. per rritjen e AQT - autobuze Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315200 Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti ajror Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315190 Shpenz. per rritjen e AQT - blerje mjete transporti detar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318500 Shpenz. per rritjen e AQT - fakse Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318400 Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314160 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313500 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2317200 Shpenz. per rritjen e AQT - kafshe prodhimi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2317300 Shpenz. per rritjen e AQT - kafshe te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315140 Shpenz. per rritjen e AQT - kamione dhe mjete transporti te renda Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313300 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313100 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313400 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312109 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e aeroporteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312108 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e porteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312107 Shpenz. per rritjen e AQT - konvikte nxenesish e studentesh Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312112 Shpenz. per rritjen e AQT - krijim fondi biblioteke Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312113 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315120 Shpenz. per rritjen e AQT - makina Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314220 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri dhe pajisje per minierat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314180 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314320 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315160 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete kunder zjarrit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315170 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete policore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315210 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315110 Shpenz. per rritjen e AQT - motorçikleta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312101 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312102 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa rezidenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312105 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312103 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312104 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312106 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertime te mbrojtjes civile Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312116 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312111 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti Treasury 2014 Treasury 2015-2016