Treasury Financial Transactions for - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 388


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
4662315 Garanci te viteve te meparshme per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662313 Garanci te viteve te meparshme per sigurimin e kontrates,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662304 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662314 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662107 Garanci tė vitit nė vazhdim pėr proēedura ankimimi nė Komisionin e Prokurimit Publik ( 2011-Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662117 Garanci tė vitit nė vazhdim pėr proēedura ankimimi nė Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662215 Garanci te vitit te meparshem per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662213 Garanci te vitit te meparshem per sigurimin e kontrates,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662204 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662214 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662115 Garanci te vitit vazhdim per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662103 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662113 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662104 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4662114 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7115210 Gjoba te sistemit doganor per importet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7115654 Gjobe per deklarim te vonuar Sigurime shoqerore, shendetesore dhe TAP Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060004 Grant per femije te lindur Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061031 Grante per artistet, producentet e filmave dhe shkrimtaret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061001 Grante per familjet per shpenzime funerale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021003 Ilaēe dhe materiale mjeksore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6601100 Interesa huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6511100 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga i njejti nivel qeverisje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6511300 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6520200 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6520100 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7090102 Kamat vonesa per TVSH Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7090101 Kamatvonesa per sigurimet shoqerore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7090115 Kamatvonesa TAPBV Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7090104 Kamatvonesa te kontributeve te sigurimeve shendetesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6020100 Kancelari Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6023100 Karburant dhe vaj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061002 Kompensim papunesie per personat e siguruar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060002 Kompensim per pa-aftesi te perkoheshme per shkak te demtimit ne pune Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060001 Kompensim per pa-aftesi te perkohshme per shkak te semundjes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060011 Kompensim per veteranet e luftes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060019 Kompensim perndjekurit politike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060008 Kompensim suplementar per ēmimin per pensionistet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060012 Kompensim suplementar per invalidet e punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060010 Kompensim suplementar per ish te persekutuarit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061005 Kompensime speciale te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060003 Kompesim per leje lindje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6090200 Kontigjencat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6011100 Kontribute per sigurime shendetesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6010100 Kontribute per sigurime shoqerore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4351299 Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022011 Kosto e trajnimit dhe seminareve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4670400 Kreditore ndryshem - per pagese nga llogaria speciale - Te shpronesuarit,kompesimi pronave,te perndjekurit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4671100 Kreditore ndryshem - viti i meparshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
4670100 Kreditore ndryshem - viti ne vazhdim Treasury 2014 Treasury 2015-2016