treasuryHeader 2015-2017- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) (Mbi 1,856 transaksione te regjistruara)

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

  • treasuryDes1
  • treasuryDes2
  • treasuryDes3
  • treasuryDes4
  • treasuryDes5
  • treasuryDes6
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

summaryRes

beneficiary transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
UNIONBANKSHA 2,384,899.00 42 All => =>

transactions

budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 33,805 2018-12-24 2018-12-26 41110730012018 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1073001 KQZ 2018 shpenzim paga me kontr liste pagese dt 21.12.18 urdher 131 dt 21.12.18, shk 1944/1 dt 1.11.2018 p/f 50/48
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 37,480 2018-12-24 2018-12-26 41510730012018 Shtese page per pune jashte orarit 1073001 KQZ 2018 shpenzim pagese ore jasht orarit liste pagese dt 21.12.18 urdher 130 dt 20.12.18 shk mir min fin 21200/1 dt 14.12.18
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-12-03 2018-12-04 35610730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga nentor 2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 68,819 2018-12-03 2018-12-04 36810730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga nentor 2018,plan50/fakt 48,listpages dt.03.12.2018
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 36,367 2018-11-02 2018-11-05 32110730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga puninjes me kontrat tetor 2018 shkr min fin 19411/1 dt 1.11.18 plan 50 fakt 49 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-11-01 2018-11-02 30910730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga tetor 2018 nr punonjesve plan 71 fakt 65 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-10-01 2018-10-02 26610730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018, -600, Paga Baze Shtator 2018, Plan 71 Fakt 66, Listepagese bashkelidhur
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-09-03 2018-09-04 23410730012018 Shtese page per vjetersi ne pune 1073001 KQZ 2018 paga gusht 2018 nr pun plan 71 fakt 66 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-08-01 2018-08-02 20710730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga korrik 18 nr pun plan 71 fakt 66 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-07-02 2018-07-03 17810730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga qershor 2018 nr pun plan 71 fakt 66 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-06-01 2018-06-04 15010730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 pages nr pun plan 71 fakt 67 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-05-02 2018-05-03 11710730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga prill 2018 nr pun plan 71 fakt 66 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-04-03 2018-04-04 8510730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga mars 2018 nr punonjesve plan 71 fakt 63 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,761 2018-03-06 2018-03-07 5210730012018 Shtese page per funksionin 1073001 KQZ 2018 paga nr punonjesve plan 71 fakt 63 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 59,167 2018-02-01 2018-02-02 3910730012018 Shtese page per funksionin 1073001 KQZ 2018 paga janar 2018 nr pun plan 71 fakt 65 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 60,058 2018-01-03 2018-01-04 410730012018 Paga baze 1073001 KQZ 2018 paga dhjetor 2017 nr punonjesve plan 65 fakt 63 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 59,483 2017-12-01 2017-12-04 55710730012017 Shtese page per vjetersi ne pune 1073001 KQZ paga nentor 2017 nr punonjesve plan 65 fakt 63 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 58,758 2017-11-01 2017-11-02 51210730012017 Shtese page per vjetersi ne pune K Q Z paga tetor 2017 nr pun plan 56 fakt 62 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 60,058 2017-10-02 2017-10-03 48010730012017 Shtese page per vjetersi ne pune K Q Z paga shtator 2017, listpages, nr pun plan 65 fakt 63
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 59,990 2017-09-04 2017-09-05 43610730012017 Shtese page per vjetersi ne pune K Q Z paga gusht 2017, listpages, nr pun plan 65 fakt 63
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 202,725 2017-08-28 2017-08-29 42810730012017 Paga me kontrate per kohe te kufizuar K Q Z pages per trajnuesit e KZAZ KQV GNV, vendim 3131 dt 10.05.17 vend 3909/1 nr 3909/3 dt 10.6.17 shkresa 5412 dt 7.8.17 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 63,703 2017-08-01 2017-08-02 38510730012017 Paga baze K Q Z paga korrik VKM nr 7 dt 11.1.17, listpages nr punonj 225 fakt 225
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 38,500 2017-07-18 2017-07-19 33510730012017 Udhetim i brendshem K Q Z dieta urdh 104 dt 12.6.17 urdh 135 dt 10.7.17 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 74,369 2017-07-03 2017-07-04 28210730012017 Shtese page per vjetersi ne pune K Q Z paga muaj qershor 2017 listpages, nr punonjesve plan 65 fakt 62 shkres min finances pages ore shtes nr 17577/1 dt 20.01.2017 urdh 121 dt 30.06.2017
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 16,500 2017-06-29 2017-06-30 27710730012017 Udhetim i brendshem K Q Z dieta urdh 113 dt 19.06.2017 listpages
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 22,000 2017-06-14 2017-06-15 23810730012017 Udhetim i brendshem K Q Z dieta,urdh 98 dt 02.06.2017, urdh 99 dt 5.6.17, listpag
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 74,846 2017-06-01 2017-06-02 20610730012017 Shtese page per funksionin K Q Z paga muaj maj 2017 listpages, nr punonjesve plan 65 fakt 60 shkres min finances pages ore shtes nr 17577/1 dt 20.01.2017 urdh 92 dt 31.05.2017 ne kte banke 1 punonjes
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 16,500 2017-05-29 2017-05-30 19810730012017 Udhetim i brendshem K Q Z dieta, urdh 83 dt 19.05.2017, urdh 78 dt 15.05.2017 bordero
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 74,831 2017-05-02 2017-05-03 13610730012017 Shtese page per pune jashte orarit K Q Z Paga Prill 2017 nr pun pl 65 fakt 56
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 11,000 2017-04-12 2017-04-13 11910730012017 Udhetim i brendshem K Q Z shpenzime cel 2017 dieta listpages, urdher 41 dt 04.04.2017
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 74,846 2017-04-03 2017-04-04 9610730012017 Shtese page per pune jashte orarit K Q Z paga muaj mars 2017 listpages, nr punonjesve plan 65 fakt 56
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 70,989 2017-03-01 2017-03-02 5910730012017 Shtese page per vjetersi ne pune K Q Z paga m shkurt 2017 bordero pl 55 f 54
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 28,659 2017-02-22 2017-02-23 4910730012017 Shtese page per pune jashte orarit K Q Z shtes page ore j orarit shk MF 17577/1 dt 20.1.2017 bord 21.2.2017 urdh 16 dt 14.2.2017
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 50,845 2017-02-01 2017-02-02 2710730012017 Paga baze K Q Z paga m janar 17 bord 30.01.2017 pl 55 f 55
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 48,773 2017-01-05 2017-01-05 410730012017 Shtese page per funksionin K Q Z paga m dhjetor 16 bord 30.12.2016 pl 55 f 54
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 28,886 2016-12-02 2016-12-02 34810730012016 Shtese page per pune jashte orarit KQZ shperblim page ore j orarir urdh 127 dt 1.12.2016 bord 1.12.2016 shk MF 16111/1 dt 30.11.2016
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 48,758 2016-12-01 2016-12-01 34110730012016 Paga baze KQZ paga m nentor 2016 nr punonj. pl 55 f 1 bord 30.11.2016
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 48,788 2016-11-01 2016-11-01 30610730012016 Shtese page per funksionin KQZ paga n tetor 2016 nr punonj. pl 55 f 1 bord 30.10.2016
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 61,472 2016-10-03 2016-10-03 26510730012016 Shtese page per funksionin KQZ paga n shtator 2016 nr punonj. pl 55 ff 1 bord 30.9.2016
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) UNION BANK SHA Tirane 59,014 2016-09-01 2016-09-02 22410730012016 Paga baze KQZ Lik paga Gusht 2016, nr.pun. plan55/fakt1, permbledhese
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave