Treasury Transactions 2015-2017-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 212
(Mbi 1,006,810 transaksione te regjistruara)

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to info@ais.al. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Results

Beneficiary Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
All 1,503,958,638,568.00 1,006,810 No Limit => =>

Transactions
*Të dhënat e këtij shërbimi janë të aksesueshme në web-in zyrtar "Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit"

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
Bashkia Ura Vajgurore (0202) InfoSoft Office Berat 650,000 2018-12-27 2018-12-28 81121670012018 Kancelari 2167001 bashkia ure vajgurore pagese urdher prokurimi 933 dt 08.05.2018 ftesa per oferte proces verbali 31.05.2018 kontrata 11.07.2018 fatura 611 dt 23.07.2018 seria 228950611 flete hyrja 101 dt 23.07.2018 kancelari e mat zyre
Prefektura e qarkut Berat (0202) ALVORA Berat 580,656 2018-12-27 2018-12-28 31810160592018 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Prefektura 1016059,u prok nr 3 dt 23.11.2018 fat nr 101 dt 27.12.2018 shpenzime mirmbajtje
Nd-ja Komunale Banesa (0202) UJESJELLESI SH.A. Berat 1,699 2018-12-27 2018-12-28 20021020042018 Uje 2102004 Nd Sherbimeve Publike 2018,uje kontrate nr 4101002 dt 04.11.2018
Bashkia Berat (0202) BOSHNJAKU. B Berat 2,000,246 2018-12-27 2018-12-28 85321020012018 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore Bashkia Berat 2102001,kontrate nr 4735/1 dt 18.07.2018 rikonstruksion reparti pediatrise spitali Berat,likujdim fat 28 dt 18.09.2018 situacion nr 1
Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 215,240 2018-12-27 2018-12-28 82721670012018 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2167001 bashkia ure vajgurore pagese djeta sherbimi dhe grupi folklorik
Bashkia Ura Vajgurore (0202) DIMEX Berat 106,740 2018-12-27 2018-12-28 80521670012018 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2167001 bashkia ure vajgurore pagese urdher prokurimi 15 dt 24.08.2018 ftesa per oferte 24.08.2018 fatura 217 dt 04.09.2018 flete hyrja 110 dt 04.09.2018 materiale pastrimi
Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 229,700 2018-12-27 2018-12-28 83021670012018 Ndihme ekonomike 2167001 bashkia ure vajgurore pagese ndihme ekonomike dhjetor 2018 vkb 99 dt 17.12.2018 nja poshnje listepagesa
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) BANKA KOMBETARE TREGTARE Berat 51,958 2018-12-27 2018-12-28 10810141222018 Shtese page per vjetersi ne pune Aluizni Berat 1014122, pagese pagat per punonjesit me kontrate dhjetor 2018
Sp. Berati (0202) AJSLI 2011 SHPK Berat 306,000 2018-12-27 2018-12-28 84710130642018 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Spitali 1013064,u prok nr 2027 dt 18.12.2018 fat nr 500 dt 26.12.2018 mirmbajtje ashensori
Nd-ja Komunale Banesa (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 460,531 2018-12-27 2018-12-28 19721020042018 Elektricitet 2102004 Nd Sherbimeve Publike 2018,energji elektrike A17102,A17118,A17119,A17175,A17458,A17467,A17656,A19128,A41571,B42784,A89287 dt 30.11.2018
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 5,718 2018-12-27 2018-12-28 51121020052018 Elektricitet 2102005 drejtoria ekonomike e arsimit berat pagese kontrata B41279,B40821,B40822,B40823 fatura dt 28.11.2018 energji elektrike
Prefektura e qarkut Berat (0202) Emiljano Isollari Berat 99,000 2018-12-27 2018-12-28 31310160592018 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Prefektura 1016059,u prok nr 2843 dt 27.12.2018 ,fat nr 37 dt 27.12.2018 ,shpenzime te tjera per pajisje
Sp. Berati (0202) EUROMED Berat 93,762 2018-12-27 2018-12-28 83710130642018 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali 1013064, kontrata nr 1646 date 18.10.2018, fat nr 1260 date 24.12.2018 seri 674909902
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 535,214 2018-12-27 2018-12-28 10710141222018 Paga baze Aluizni Berat 1014122, pagese pagat punonjesit me kontrate dhjetor 2018
Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 522,000 2018-12-27 2018-12-28 81821670012018 Pagese paaftesie 2167001 bashkia ure vajgurore pagese shperblimi i fundvitit per invalide nja poshnje vkm 754 dt 19.12.2018
Bashkia Ura Vajgurore (0202) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Berat 603,000 2018-12-27 2018-12-28 81921670012018 Pagese paaftesie 2167001 bashkia ure vajgurore pagese shperblimi i fundvitit per invalide nja kutalli dhe poshnje vkm 754 dt 19.12.2018
Prefektura e qarkut Berat (0202) Emiljano Isollari Berat 16,000 2018-12-27 2018-12-28 31110160592018 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Prefektura 1016059, U PROK 2841 dt 27.12.2018 ,fat nr 45 dt 27.12.2018 shpenzime per blerje pajisje audiovisuale
Dogana Berat (0202) M.A.K Studio Berat 708,000 2018-12-27 2018-12-28 14310100892018 Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1010089 dogana berat pagese urdher prokurimi proces verbali 20.12.2018 njoftim fituesi 21.12.2018 kontrata 1445 date 24.12.2018 fatura 80 dt 27.12.2018 flete hyrja 27 dt 27.12.2018 hartim projekti per sinjalistiken dhe rikostruksion
Qarku Berat (0202) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Berat 10,000 2018-12-27 2018-12-28 415204200120188 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Keshilli i Qarkut Berat 2042001, shpenzime qira ndertese, urdher prokurimi nr 19 date 24.05.2018, urhder i brendshemnr 105 date 24.05.2018 kontrata date 01.06.2018 proces verbal date 30.05.2018 fatura nr 32 date 03.11.2018
Drejtoria Rajonale AKU Berat (0202) Erlind Asllani Berat 186,000 2018-12-27 2018-12-28 15110051192018 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore AKU Berat 1005119, Sherbim mirembajtje hidraulike, fat nr 74 dt 27.12.2018, ftese per oferte, up nr 21 dt 17.12.2018, pv kryerje sherbimi
Bashkia Ura Vajgurore (0202) TOTILA Berat 3,761,895 2018-12-27 2018-12-28 79621670012018 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2167001 bashkia ure vajgurore pagese urdher prokurimi 1238 dt 06.06.2018 proces verbali 03.07.2018 kontrata 1238,17 dt 17.07.2018 fatura 12 dt 24.12.2018 seria 51343862 marrja ne dorzim 9.10.2018 akt kolaudim 04.10.2018 mirremb vepra ujore
Prefektura e qarkut Berat (0202) BANKA KOMBETARE TREGTARE Berat 3,860 2018-12-27 2018-12-28 30910160592018 Udhetim i brendshem Prefektura 1016059, dieta ,liste pagesa dhjetor 2018
Bashkia Ura Vajgurore (0202) BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA Berat 321,640 2018-12-27 2018-12-28 83121670012018 Ndihme ekonomike 2167001 bashkia ure vajgurore pagese ndihme ekonomike dhjetor 2018 vkb 99 dt 17.12.2018 nja kutalli listepagesa
Qarku Berat (0202) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Berat 10,000 2018-12-27 2018-12-28 416204200120188 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Keshilli i Qarkut Berat 2042001, shpenzime qira ndertese, urdher prokurimi nr 19 date 24.05.2018, urhder i brendshemnr 105 date 24.05.2018 kontrata date 01.06.2018 proces verbal date 30.05.2018 fatura nr 33 date 03.12.2018
Paraburgimi Berat (0202) COMFORT Berat 236,400 2018-12-27 2018-12-28 20810140512018 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Paraburgimi 1014051, u prok nr 27 dt 04.12.2018,p verbal dt 16.12.2018,fat nr 188 dt 14.12.2018,shpenzime mirmbajtje pajisje teknike
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 8,723 2018-12-27 2018-12-28 49921020052018 Elektricitet 2102005 drejtoria ekonomike e arsimit berat pagese kontrata A15309,A15380,A15607,A41074,A15168,A15250,A15204 fatura tetor 2018 energji elektrike
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 119,342 2018-12-27 2018-12-28 51421020052018 Elektricitet 2102005 drejtoria ekonomike e arsimit berat pagese kontrata A15202,A15251,A15204,A15250,B41114,A15213,A15212,A15359 fatura dt 30.11.2018 energji elektrike
Bashkia Berat (0202) SAIMIRI GRUP 1981 Berat 268,006 2018-12-27 2018-12-28 81621020012018 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Bashkia Berat 2102001,kontrate nr 5345 dt 27.08.2018 fat nr 27 dt 27.11.2018 sherbimi pastrimi njesite administrative
Sp. Berati (0202) BEHAR MAHMUTAJ Berat 403,200 2018-12-27 2018-12-28 84110130642018 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Spitali 1013064, u prok nr 1762 dt 13.11.2018 ,fat nr 139 dt 26.12.2018 furnizim vendosje rjeta
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) UJESJELLESI SH.A. Berat 23,476 2018-12-27 2018-12-28 49621020052018 Uje 2102005 drejtoria ekonomike e arsimit berat pagese faturat nentor 2018 uje kontrata 3178002,3178001,3177002,3170002,3173001,3170001,3126025,3122002
Sp. Berati (0202) TOTILA Berat 271,563 2018-12-27 2018-12-28 84910130642018 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Spitali 1013064,kontrate nr 1108 dt 04.07.2018 ndertim muri dhe rikonstruksion
Bashkia Ura Vajgurore (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 183,000 2018-12-27 2018-12-28 82121670012018 Ndihme ekonomike 2167001 bashkia ure vajgurore pagese shperblimi i fundvitit per ndihmen ekonomike nja ure vajgurore vkm 754 dt 19.12.2018
Nd-ja Komunale Banesa (0202) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Berat 135,660 2018-12-27 2018-12-28 19821020042018 Elektricitet 2102004 Nd Sherbimeve Publike 2018,energji elektrike b-42459,b-42253,b-89632,b42237,b-42294,b43139,b89765,b-89764,b42770, b15175,b-15279,b15304,b16182 dt 30.11.2018
Bashkia Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 2,110,200 2018-12-27 2018-12-28 85421020012018 Ndihme ekonomike Bashkia Berat 2102001,ndihma ekonomike ,vkB142 dt 18.12.2018 dhjetor 2018
Qendra Ekonomike Arsimit (0202) UJESJELLESI SH.A. Berat 18,000 2018-12-27 2018-12-28 49221020052018 Sherbime te tjera 2102005 drejtoria ekonomike e arsimit berat pagese fatura 37 dt 22.10.2018 seria 50308244 kontrate lidhje uje
Bashkia Berat (0202) RAIFFEISEN BANK SH.A Berat 713,244 2018-12-27 2018-12-28 82221020012018 Te tjera transferime korrente Bashkia Berat 2102001,shpenzime per emergjencat civile Mahmut abedini ,shkrese MB 9025 dt 26.12.2018
Bashkia Ura Vajgurore (0202) SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Berat 207,000 2018-12-27 2018-12-28 80821670012018 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 2167001 bashkia ure vajgurore pagese kontrata 1384 dt 19.06.2018 fatura 337 dt 23.07.2018 seria 62526422 flete hyrja 102 dt 23.07.2018 blerje dokumentacioni specifik
Prefektura e qarkut Berat (0202) ORNELA DAUTI Berat 10,000 2018-12-27 2018-12-28 31610160592018 Shpenzime per pritje e percjellje Prefektura 1016059,u prok nr 124 dt 20.12.2018 fat nr 105 dt 24.12.2018 shpenzime per kartolina
Bashkia Berat (0202) SAIMIRI GRUP 1981 Berat 975,931 2018-12-27 2018-12-28 85521020012018 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Bashkia Berat 2102001 kontrata 4917 dt 31.07.2018 fat nr 33 dt 26.12.2018 rehabilitimi i fasadave lagjen murat celepiu
Drejtoria Vendore e Policise Berat (0202) BANKA KOMBETARE TREGTARE Berat 25,000 2018-12-27 2018-12-28 52810160232018 Te tjera transferta tek individet 1016023 drejtoria e policise berat pagese shpenzime te cevanta cek nr 0220124
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424